Μουσικα νεα - Σεπτεμβριος 2016

.

Τραγούδι Της Ημέρας - Song Of A Day

01/09/2016 “September” EARTH , WIND & FIRE

02/09/2016 «The Light Around You” LOVER

03/09/2016 “Kuku Lele” MAGNIFICO

04/09/2016 “September Morn” Neil DIAMOND

05/09/2016 “9725” PERPACITY

06/09/2016 “Marsangst” HOLOGRAM TEEN

07/09/2016 “Love Me Slower” NUUXS

08/09/2016 “Rattling Bones” EASTERN SWELL

09/09/2016 “Reliance” BARMINES

10/09/2016 “Low” CROSIERS

11/09/2016 “Not Your Enemy” Molly WARBURTON

12/09/2016 “Whirlwind” A SHORELINE DREAM

13/09/2016 “Tigers In The Dark” Rachel MASON

14/09/2016 “Over The Wall” BLOODHOUNDS ON MY TRIAL

15/09/2016 “Begging” The SOCIETY

16/09/2016 “Eight Till Ten” BLET PROJECT

17/09/2016 “Time Is Up” CROSIERS

18/09/2016 “Your Room” POTTOS

19/09/2016 “One Eyed Girl” HANDS OFF GRETEL

20/09/2016 “Four Two Four” JAMES EDGE & The MINDSTERS

21/09/2016 “Words” BIRDY

22/09/2016 “I Was Wrong” ARIZONA

23/09/2016 “Tilted” Christine & The QUEENS

24/09/2016 “There” William GRAY

25/09/2016 “Mamacita” Tinie TEMPAH

26/09/2016 “Wide Awake” Eric SAADE

27/09/2016 “Tears” CLEAN BANDIT

28/09/2016 “Jealous” FAYDEE

29/09/2016 “Pieces” Rob THOMAS

30/09/2016 “Head Job” Phil RUDD

Τελευταία Ενημέρωση (Τρίτη, 04 Οκτώβριος 2016 16:18)

 
US Charts
On this day