Μουσικα νεα - Φεβρουαριος 2020

!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

01/02/2020 “January February” Barbara DIXON

02/02/2020 "Digital Detox" Igor PUMPHONIA

03/02/2020 "Draag On" King KRULE

04/02/2020 "Welcome" LMNZ

05/02/2020 "In Peace" CHRISTOS DC

06/02/2020 "Happisburgh" BROADS

Best Tracks from the Best 50 Albums Of 2019 by Q, UNCUT & MOJO

07/02/2020 "All Mirrors" Angel OLSEN MOJO No 40,Q No 10,UNCUT No 26.

08/02/2020 "Location" DAVE MOJO No 23, Q No 14, UNCUT No 36.

09/02/2020 "Hero" Michael Kiwanuka MOJO No 21, Q No 2, UNCUT No 31.

10/02/2020 "Almeda" Solange MOJO No 17,Q No 20,UNCUT No 60.

11/02/2020 "Red Bull & Honnessy" Jenny LEWIS MOJO No 12,Q No 45,UNCUT 18.

12/02/2020 "Al My Happiness Is Gone" Purple Mountains MOJO No 9.Q No 39 UNCUT 3.

13/02/2020 "Cheep Queen" KING PRINCESS Q No 48

14/02/2020 "Lover" Taylor SWIFT Q No 35,

14/02/2020 “Do You Love Me” Sharif DEAN

Plus 300 Love Songs……

15/02/2020 "Black Bull" FOALS Q No 29

16/02/2020 "So Hot You're Hurting" Caroline POLACHEK Q No 21,

17/02/2020 "Earfquake" TYLER The Creaton Q No 16

18/02/2020 "Bad Guy" Billie Eilish Q No 9,UNCUT No 41,

19/02/2020 "Andromeda" Weys BLOOD Q No 7,UNCUT No 1.

20/02/2020 "Ghosteen" Nick CAVE MOJO No 1, Q No 5,UNCUT 2.

21/02/2020 "Western Stars" Bruce SPRINGSTEEN MOJO No 3,Q No 23,UNCUT No 7.

22/02/2020 "Designer" Aldous HARDING MOJO No 5,Q No 3.UNCUT No 23.

23/02/2020 "Doin Time" Lana Del REY MOJO No 7, Q No 1,UNCUT 5.

24/02/2020 “Bailando (Drums Mix)” PARADISO

25/02/2020 "Bomba Latina (Ex. Mix)" 2 SWEET

26/02/2020 “Chicano” BLACK BLOOD

27/02/2020 “E.O. Tochan” E.O TOCHAN

28/02/2020 “El Talisman” ROSANA

29/02/2020 “La Fiesta” SPANISH SOCIATY

SHOW US TOP 20 With AL WALSER

Πρώτη Μετάδοση Παρασκευή 19.00-20.00,

Δεύτερη Μετάδοση Σάββατο 12.00-13.00

Τρίτη Μετάδοση Δευτέρα 00.30-01.30….

Τελευταία Ενημέρωση (Παρασκευή, 17 Ιανουάριος 2020 17:05)

 
US Charts
On this day